DCEŘINNÉ PROJEKTY

logo pz vert 146x180 stin 01Realizační tým
pro Prahu a Střední čechy


www.prazskyzahradnik.cz


zahrady - jezírka
závlahové systémy
 

... čím žijí ZAHRADY

Leden
Oklepáváme větve jehličnanů...
 • Je-li bohatá sněhová nadílka, oklepáváme větve jehličnanů, aby je sníh nerozlámal.
 • Pokud na okrasném jezírku nemáme instalováno vzduchování, které by zabránilo zamrznutí hladiny, vysekáváme díry v ledu, aby se voda nekazila a ryby měly dostatek kyslíku.
 • Nevcházíme zbytečně na zmrzlý trávník, protože stopy, které by na něm zůstaly, by jej mohly poškodit.


Prosinec
Chráníme před zlomením koruny okrasných rostlin svazováním, oklepáváním, ...
 • pokud nemrzne a není dostatek dešťových srážek zaléváme listnaté i jehličnaté dřeviny
 • svazujeme jehličnany, které by se při větší sněhové nadílce mohli rozklesnout


Listopad
Chráníme před zimou přihrnutou zeminu a chvojím...
 • začínáme zazimovávat zahradu
 • přihrnujeme keřové růže zeminou nebo mulčem do výšky cca 30cm
 • stromkovým růžím obalíme korunky světlou netkanou textilií
 • za příznivého počasí ošetřujeme trávník postřikem proti plísni sněžné
 • u broskvoní, po opadu listí, provádíme první postřik proti kadeřavosti broskvoně
 • svazujeme jehličnany, které by se při větší sněhové nadílce mohli rozklesnout
 • choulostivější rostliny (ořechokřídlec, komule) přihrneme zeminou nebo mulčem, do výšky cca 30cm
 • choulostivé traviny (pampová tráva) před zimou svazujeme
 • stále sázíme listnaté i ovocné dřeviny
 • rostliny před zimou vydatně zalijeme
 • odstraníme ze zahrady spadané listí, chorobou napadené listí nedáváme na kompost


Úvod » Aktuality - sekce » Aktuality » JEZÍRKA a BIOBAZÉNY - základní čistící procesy

Milí čtenáři,
chtěl bych se s Vámi podělit o mé nejnovější postřehy z oboru zapracování koupacích jezírek do našich zahrad i městských aglomerací.

Po mé nedávné návštěvě přednášky ve vinařství Zaječí, kde se konalo shromáždění členů Asociace bazénů a jezírek (ABAJ). Které bylo spojené se seminářem orientovaným na základní čistící procesy v koupacích jezírkách a bio-bazénech. Jsem byl udiven, i přes minimální očekávání z této akce, složitostí, komplexností a různorodostí jednotlivých projektů okrasných nebo koupacích vodních prvků v již daném a vždy odlišném prostředí.

Asociace biobazénů a jezírek ABAJ

 

Proto si myslím, že na každý projekt je nutné pohlížet jako na originál a nepodceňovat ani jeden z mnoha faktorů, který by mohl ovlivnit konkrétní dílo...

Má donedávná představa koupacího jezírka prozřela se vstupem do nového zaměstnání u firmy Jirmus zahradnické služby s.r.o. Kde jsem se setkal, s pro mě novými informacemi, odborníky vázanými na tuto činnost a praxí samotnou.

První problém vzniká již při projektování a samotného zapracování požadavků a představ zákazníků. Kteří v mnoha případech nemají a ani nemůžou mít úplnou představu o náročnosti a komplexnosti celého projektu, jež skýtá problematiku mnoha vědních oborů zdánlivě spolu vůbec nesouvisejících. Opak je ale pravdou. Vytvořit fungující, dobře zakomponované koupací jezírko je opravdová alchymie.

Certifikáty Firestone

Na správnou funkčnost jezírka a pozdější náročnost údržby, má velký vliv mnoho faktorů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je zvolení správného filtračního systému. Máme pět typů filtračních systémů, podle kterých následně dělíme i samotná koupací jezírka. Dále máme spoustu jiných důležitých faktorů, které velmi ovlivňují kvalitu projektu: poloha jezírka, terén, velikost, zvolený materiál, voda samotná, kontaminace vody při koupání a údržbě zahrady.
Přitom můžeme říci, že stačí podcenit jen jeden faktor, aby se zhroutil celý vodní ekosystém.

Největší důraz se klade samozřejmě na kvalitu koupací vody.
Chemické čistění je pro koupací jezírka a bio-bazény nepřípustné. Jde nám především o koupání v čisté, nechemicky upravené vodě.

Mě osobně je nejbližší metoda správně dimenzovaného externího filtru, kterým protéká voda z jezírka a zpět. Přičemž filtr i jeho náplně jsou vytvořeny ze stálých, inertních materiálů, které vytvářejí ideální mikroklima důležité pro tvorbu a množení mikroorganizmů rozkládající nečistoty ve vodě.

I přes náročnost a složitost koupacích jezírek a bio-bazénů, bych Vás nechtěl odradit od samotné realizace ale naopak podpořit. Myslím si, že právě tyto stavby vdechnou zahradě vždy pozitivní energii a zkrášlí Vaše životní prostředí a zpříjemní Vám život.

Jindřich Prokeš
technik závlahových systémů Hunter
Jirmus zahradnické služby s.r.o.

vice_v_fotogalerii

 

Spolupracujeme s těmito partnery a partnerskými organizacemi:

  szuz_logo_157x45 szkt_logo_128x53 elca_logo_218x45  
  hunter_logo_105x24 irimon_logo_165x40 nelson_logo_120x25  
    sekce biobazeny 125x100 02    
 

Zahrady a realizace zahrad na klíč

Pod pojmem realizace zahrady na klíč si většina zákazníků představí poslední hodiny práce zahradnické firmy. Do vysazení stromů, keřů, trvalek. Do položení posledních metrů travního koberce, zálivky a konec.

 

Ale realizace na klíč skrývá
velké množství přípravné práce, která ve finále není vůbec vidět.


 • likvidace odpadu po stavbě (zbytky betonu v místech, kde stála míchačka a kde byl složen stavební materiál)
 • rozrušení a nakypření zhutněné půdy po stavebních strojích a staveb. materiálu
  podle výsadeb a zhutnění do hloubky 0,2-1m.
 • velmi často alespoň částečná výměna půdy
 • terénní úpravy od hrubých po jemnou modelaci terénu
 • odrenování pozemku či jeho části při vysoké hladině spodní vody
 • rozprostření ornice a substrátu
 • odplevelení pozemku před započetím zahradnických prací od vytrvalých plevelů
 

Jezírka - koupací a okrasná jezírka

Jezírka a vodní prvky byly vždy nedílnou součástí historických zahrad a parků.


Vodní plochy a prvky mají v zahradní architektuře dlouhou tradici. Jejich využití by mělo vždy korespondovat s celkovou koncepcí zahrady.

 

Na soukromých zahradách se dnes nejčastěji setkáváme s okrasnými jezírky zaměřenými na pěstování vodních rostlin nebo k chovu okrasných ryb.

 

Velké oblibě se v posledních letech těší přírodní plavecká jezírka a jezírka koupací. Hlavní předností těchto jezírek je vytvoření možnosti plavání a koupání ve vlastní zahradě, získání výhod zahradního rybníčku, možnosti posezení v blízkosti jezírka, celoroční atraktivita, nechemická úprava vody v níž se koupeme, vytvoření tvaru či vzhledu jezírka podle vlastních představ ve spolupráci s projektantem.

 

Zavlažování zahrad - zavlažovací systémy

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice. Mezi jejich základní přednosti patří:

 

 • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana závlahového (zavlažovacího) systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku