DCEŘINNÉ PROJEKTY

logo pz vert 146x180 stin 01Realizační tým
pro Prahu a Střední čechy


www.prazskyzahradnik.cz


zahrady - jezírka
závlahové systémy
 

... čím žijí ZAHRADY

Leden
Oklepáváme větve jehličnanů...
 • Je-li bohatá sněhová nadílka, oklepáváme větve jehličnanů, aby je sníh nerozlámal.
 • Pokud na okrasném jezírku nemáme instalováno vzduchování, které by zabránilo zamrznutí hladiny, vysekáváme díry v ledu, aby se voda nekazila a ryby měly dostatek kyslíku.
 • Nevcházíme zbytečně na zmrzlý trávník, protože stopy, které by na něm zůstaly, by jej mohly poškodit.


Prosinec
Chráníme před zlomením koruny okrasných rostlin svazováním, oklepáváním, ...
 • pokud nemrzne a není dostatek dešťových srážek zaléváme listnaté i jehličnaté dřeviny
 • svazujeme jehličnany, které by se při větší sněhové nadílce mohli rozklesnout


Listopad
Chráníme před zimou přihrnutou zeminu a chvojím...
 • začínáme zazimovávat zahradu
 • přihrnujeme keřové růže zeminou nebo mulčem do výšky cca 30cm
 • stromkovým růžím obalíme korunky světlou netkanou textilií
 • za příznivého počasí ošetřujeme trávník postřikem proti plísni sněžné
 • u broskvoní, po opadu listí, provádíme první postřik proti kadeřavosti broskvoně
 • svazujeme jehličnany, které by se při větší sněhové nadílce mohli rozklesnout
 • choulostivější rostliny (ořechokřídlec, komule) přihrneme zeminou nebo mulčem, do výšky cca 30cm
 • choulostivé traviny (pampová tráva) před zimou svazujeme
 • stále sázíme listnaté i ovocné dřeviny
 • rostliny před zimou vydatně zalijeme
 • odstraníme ze zahrady spadané listí, chorobou napadené listí nedáváme na kompost


Úvod » Veřejná zeleň, parky

Velmi důležitou součástí naší činnosti je projekce, realizace a údržba veřejné zeleně , parků a dětských hřišť. Klientům z řad obcí a měst nabízíme komplexní služby při realizaci zeleně v obytných souborech, náměstích či ulicích,včetně drobných staveb jako např. pokládky dlažeb a obrubníků, zvýšených záhonů, zídek, vodních prvků, dřevostaveb, instalace závlahových systémů s ochranou proti vandalismu. Zajišťujeme kompletní vybavení veřejné zeleně mobiliářem a jeho instalaci. Nabízíme také realizaci sezonní výzdoby, výsadby do mobilních nádob a mnoho dalšího.

Realizovali jsme úpravy veřejné zeleně a stavení práce na obecních pozemcích v Píšťanech u Litoměřic (více ve fotogalerii Píšťany u Litoměřic).

Realizovali jsme výsadby stromů, keřových skupin, trvalkových záhonů, popínavých rostlin a skalniček v areálu Líbeznického dvora.

Podíleli jsme se na realizaci Naučné stezky s expozicí zvířat v lesoparku Amerika u Františkových lázní, kde jsme mimo zahradnických prací spoluvytvářeli výběhy pro jeleny wapiti,voliéry pro sovice či výběh pro mývaly.

Realizovali jsme subdodávku výsadby více než třináctitisíc trvalek a půdopokryvných keřů při rekonstrukci parku Álejka v Broumově včetně pokládky a upevnění více než dvaapůl tisíce metrů čtverečních protierozní rohože.

Podíleli jsme se výsevem více než pětitisíc metrů čtverečních trávníku a výsadbou dvou tisíc keřů včetně mulčování na rekonstrukci parku J. Hory v Roudnici nad Labem.

Odfrézováním zhruba čtyřset pařezů, urovnáním povrchu, ohumusováním, odkrytím dvanáctiset metrů čtverečních skály, vyřezáním náletů a očištění proudnicí jsme se podíleli na rekonstrukci zámeckého parku ve Vlašimi.

Pokládkou trávních koberců a výsadbou rostlinného materiálu jsme pomáhali při obnově dětského hřiště na Vrchu sv. Kříže městské části Prahy 3.

Devět let jsme se starali o údržbu cca devíti hektarů lesních a travnatých ploch lesoparku Mostná hora v Litoměřicích.

Výchovným řezem stromů po výsadbě a výsadbou třítisíc keřů jsme spolupracovali na rekonstrukci parku Ostrov v Horažďovicích.

vice_v_fotogalerii

Údržbu veřejné zeleně můžeme rozdělit do několika variant podle požadavků zákazníka.

Kompletní celoroční servis který obsahuje:

 • pravidelné seče trávníků
 • řez o odborné ošetření dřevin
 • přihnojení trávníků a výsadeb
 • ošetření proti plevelům a škůdcům
 • tvarování živých plotů
 • vertikutace,aerifikace trávníků
 • zazimování výsadeb
 • zazimování automat.závlah.systémů
 • shrabání listí
 • zimní úklid sněhu
 • posyp chodníků a cest inertním materiálem

Odborný servis který obsahuje:

 • řez a tvarování dřevin
 • vertikutaci
 • hnojení výsadeb
 • péči o závlahový systém
 • sekání trávníků,hrabání listí apod.provádí zákazník svépomocí např.lidmi na VPP

Kombinace vybraných služeb podle požadavků zákazníka

 

Spolupracujeme s těmito partnery a partnerskými organizacemi:

  szuz_logo_157x45 szkt_logo_128x53 elca_logo_218x45  
  hunter_logo_105x24 irimon_logo_165x40 nelson_logo_120x25  
    sekce biobazeny 125x100 02    
 

Zahrady a realizace zahrad na klíč

Pod pojmem realizace zahrady na klíč si většina zákazníků představí poslední hodiny práce zahradnické firmy. Do vysazení stromů, keřů, trvalek. Do položení posledních metrů travního koberce, zálivky a konec.

 

Ale realizace na klíč skrývá
velké množství přípravné práce, která ve finále není vůbec vidět.


 • likvidace odpadu po stavbě (zbytky betonu v místech, kde stála míchačka a kde byl složen stavební materiál)
 • rozrušení a nakypření zhutněné půdy po stavebních strojích a staveb. materiálu
  podle výsadeb a zhutnění do hloubky 0,2-1m.
 • velmi často alespoň částečná výměna půdy
 • terénní úpravy od hrubých po jemnou modelaci terénu
 • odrenování pozemku či jeho části při vysoké hladině spodní vody
 • rozprostření ornice a substrátu
 • odplevelení pozemku před započetím zahradnických prací od vytrvalých plevelů
 

Jezírka - koupací a okrasná jezírka

Jezírka a vodní prvky byly vždy nedílnou součástí historických zahrad a parků.


Vodní plochy a prvky mají v zahradní architektuře dlouhou tradici. Jejich využití by mělo vždy korespondovat s celkovou koncepcí zahrady.

 

Na soukromých zahradách se dnes nejčastěji setkáváme s okrasnými jezírky zaměřenými na pěstování vodních rostlin nebo k chovu okrasných ryb.

 

Velké oblibě se v posledních letech těší přírodní plavecká jezírka a jezírka koupací. Hlavní předností těchto jezírek je vytvoření možnosti plavání a koupání ve vlastní zahradě, získání výhod zahradního rybníčku, možnosti posezení v blízkosti jezírka, celoroční atraktivita, nechemická úprava vody v níž se koupeme, vytvoření tvaru či vzhledu jezírka podle vlastních představ ve spolupráci s projektantem.

 

Zavlažování zahrad - zavlažovací systémy

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice. Mezi jejich základní přednosti patří:

 

 • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana závlahového (zavlažovacího) systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku