DCEŘINNÉ PROJEKTY

logo pz vert 146x180 stin 01Realizační tým
pro Prahu a Střední čechy


www.prazskyzahradnik.cz


zahrady - jezírka
závlahové systémy
 

... čím žijí ZAHRADY

Květen
Zaštipujeme, mulčujeme, okopáváme, hnojíme, zavlažujeme...
 • tvarování jehličnanů (zaštipování nových přírůstků o polovinu)
 • hnojení okrasných rostlin a trávníku
 • odstraňujeme odkvětlá květenství keřů (šeříky, dřevité pivoňky, rododendrony, …)
 • seřízneme keře kvetoucí na jaře (již odkvetlé)
 • kontrola rostlin (ovocných i okrasných) na choroby a škůdce
 • postřik proti chorobám a škůdcům
 • pravidelně zavlažujeme (okrasné i ovocné rostliny, trávník i trvalky)
 • trávník pravidelně sekáme, odstraňujeme dvouděložné plevele
 • pokračujeme ve výsadbě rostlin (jen z kontejnerů)
 • vysazujeme letničky na záhony i do nádob (když pominou mrazy)
 • na začátku měsíce vysazujeme cibuloviny kvetoucí v létě


Duben
Poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme...
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou
 • hnojíme okrasné i ovocné rostlin, trvalky a trávník
 • ke kyselomilným rostlinám (rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, …) doplníme rašelinu
 • poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme trávník, zakládáme nové trávníky
 • řežeme okrasné dřeviny
 • vysazujeme a přesazujeme okrasné dřeviny
 • čistíme okrasná jezírka, vysazujeme vodní rostliny
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou


Březen
Odstraňujeme ze záhonů ochranu proti chladu...
 • pokračování v řezu ovocných dřevin (odstraníme i napadené výhony u maliníku)
 • ošetření broskvoní proti kadeřavosti
 • dokončování řezu révy vinné
 • řez nadzemní časti okrasných trav
 • čas pro zapnutí automatického závlahového systému
 • odstranění suchých částí trvalek
 • vhodné období pro vyčištění jezírek od kalů a zbytků rostlin
 • jarní řez růží
 • postupné odstranění zimní ochrany rostlin
 • popínavé dřeviny na konstrukcích je vhodné prosvětlit nebo zmladit (dle druhu)
 • první jarní přihnojování rostlin
 • řez živých plotů z listnatých dřevin (tvarovací řez)
 • koncem měsíce začíná období vhodné pro výsadbu prostokořených sazenic (ovocné i okrasné dřeviny)
 • ovocné dřeviny postříkat přípravkem proti přezimujícím škůdcům
 • řežeme okrasné dřeviny kvetoucí v létě
 • vyhrabeme ze záhonů a z trávníku zbytky spadaného listí


Úvod » Zahrady

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Pro ovládání zobrazení panoramatu použijte ovládací tlačítka v okně panoramatu (pravé tlačítko=startovací pohled)
v kombinaci s LEVÝM tlačítkem myši + pohyb zamýšleným směrem.
Pro celoobrazovkové-fullscreen zobrazení následujte tento odkaz - FULLSCREEN PANORAMA.

 


 

Pod pojmem realizace zahrady si většina zákazníků představí poslední hodiny práce zahradnické firmy. Do vysazení stromů, keřů, trvalek. Do položení posledních metrů travního koberce, zálivky a konec. Realizace ale skrývá velké množství přípravné práce, která ve finále není vůbec vidět.

vice_v_fotogalerii

Přípravné práce před vlastními výsadbami:

 • likvidace odpadu po stavbě (zbytky betonu v místech, kde stála míchačka a kde byl složen stavební materiál)
 • rozrušení a nakypření zhutněné půdy po stavebních strojích a staveb. materiálu podle výsadeb a zhutnění do hloubky 0,2-1m.
 • velmi často alespoň částečná výměna půdy terénní úpravy od hrubých po jemnou modelaci terénu
 • oddrenování pozemku či jeho části při vysoké hladině spodní vody rozprostření ornice a substrátu, řádné promísení se spodní vrstvou odplevelení pozemku před započetím zahradnických prací od vytrvalých plevelů

Obsahuje-li realizace zahrady i stavební prvky, které provádí zahradnická firma, provádíme některé přípravné práce až po dokončení těchto stavebních prvků jako je např. výstavba chodníků, různých typů cestiček, budování jezírka, stavba altánu, pergoly, opěrné či suché zídky apod. Rozmístíme objemná a těžká břemena (solitérní kameny, vzrostlé stromy) na konkrétní místa, než nám terénní modelace, nakypřená půda aj. bude bránit v přístupu těžké techniky.

Máme-li přípravné práce za sebou, věnujeme se zpracování půdy. Rozprostřenou a obohacenou ornici či substrát promísíme se spodní vrstvou, nejlépe do hloubky 20-30 cm. Po promísení zeminy by bylo nejlépe nechat zahradu jeden až dva roky v klidu, aby se vyrovnaly vztahy mikroorganismů a půda se dostala do optimálních podmínek. Toto je ale jen málokde možné. Provádíme modelaci terénu, válcujeme a v některých případech hutníme terén vibrační deskou (terénní duny).

Výsadby provádíme do rotavátorem zpracované, obohacené zeminy. Množství rašeliny, listovky, hrabanky se liší od typu výsadeb. Pro rodendrony, azalky, kanadské borůvky a různé druhy kapradin dáváme rašeliny nejvíce, o něco méně k vřesovištním rostlinám, jehličnanům atp.

Typy výsadeb se mění podle potřeb jednotlivých druhů rostlin. Jiné půdní a vláhové podmínky potřebují skalničky, jiné stínomilné rostliny, jiné bahenní rostliny. Způsob přípravy pro výsadbu rostlin, potřeby rostlin ve vztahu k půdě, vláze, pH, světelným i klimatickým podmínkám, péče o již vysazené rostliny, realizace každé jednotlivé zahrady, následná péče a údržba o již dokončené, je ten důvod proč tuto práci děláme. Děláme tuto práci rádi...

 Zahradní skalky

Do širokého spektra našich služeb patří také tvorba skalek. I na zcela rovném pozemku dokážeme vytvořit doslova divy. Modelací terénu, prací s kamenem, rostlinnými prvky a zejména mnoha zkušenostmi a kreativitou vám zahradu změníme před očima.

Spoléháme se na použití mechanizace, ale kde to není možné, tam si vystačíme s nářadím ručním. Tvorba skalek, kamenných masivů, vodopádů a suťovišť je častou činností naší firmy. Využíváme při ní velice zajímavé a ojedinělé materiály.

 

Spolupracujeme s těmito partnery a partnerskými organizacemi:

  szuz_logo_157x45 szkt_logo_128x53 elca_logo_218x45  
  hunter_logo_105x24 irimon_logo_165x40 nelson_logo_120x25  
    sekce biobazeny 125x100 02    
 

Zahrady a realizace zahrad na klíč

Pod pojmem realizace zahrady na klíč si většina zákazníků představí poslední hodiny práce zahradnické firmy. Do vysazení stromů, keřů, trvalek. Do položení posledních metrů travního koberce, zálivky a konec.

 

Ale realizace na klíč skrývá
velké množství přípravné práce, která ve finále není vůbec vidět.


 • likvidace odpadu po stavbě (zbytky betonu v místech, kde stála míchačka a kde byl složen stavební materiál)
 • rozrušení a nakypření zhutněné půdy po stavebních strojích a staveb. materiálu
  podle výsadeb a zhutnění do hloubky 0,2-1m.
 • velmi často alespoň částečná výměna půdy
 • terénní úpravy od hrubých po jemnou modelaci terénu
 • odrenování pozemku či jeho části při vysoké hladině spodní vody
 • rozprostření ornice a substrátu
 • odplevelení pozemku před započetím zahradnických prací od vytrvalých plevelů
 

Jezírka - koupací a okrasná jezírka

Jezírka a vodní prvky byly vždy nedílnou součástí historických zahrad a parků.


Vodní plochy a prvky mají v zahradní architektuře dlouhou tradici. Jejich využití by mělo vždy korespondovat s celkovou koncepcí zahrady.

 

Na soukromých zahradách se dnes nejčastěji setkáváme s okrasnými jezírky zaměřenými na pěstování vodních rostlin nebo k chovu okrasných ryb.

 

Velké oblibě se v posledních letech těší přírodní plavecká jezírka a jezírka koupací. Hlavní předností těchto jezírek je vytvoření možnosti plavání a koupání ve vlastní zahradě, získání výhod zahradního rybníčku, možnosti posezení v blízkosti jezírka, celoroční atraktivita, nechemická úprava vody v níž se koupeme, vytvoření tvaru či vzhledu jezírka podle vlastních představ ve spolupráci s projektantem.

 

Zavlažování zahrad - zavlažovací systémy

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice. Mezi jejich základní přednosti patří:

 

 • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana závlahového (zavlažovacího) systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku